#indeks pertanaman

Apa itu Indeks Pertanaman (IP)?

Apa itu Indeks Pertanaman (IP)? Pertanaman - Dalam dunia pertanian, ada suatu sebutan Indeks Pertanaman . Indeks Pertanaman ( IP) merupa...

Admin 5 Okt, 2021